Roder HTS Structures

Juridike

Të dhënat e kompanisë: RÖDER HTS HÖCKER GmbH
Hinter der Schlagmühle 1
Kefenrod, D-63699, Germany
Telephone: +49 (0) 60 49 95 100
Fax: +49 (0) 60 49 95 10 20
Email: verkauf@roeder-hts.de
Shefi Ekzekutiv: Heinz Röder
Drejtorët: Rolf Schulz
Markus Wiegand
Giles Hill
Christophe Littner
Gjykata e Regjistrimit: Commercial Friedberg HRB 6517
Numri i TVSH-së: DE 150113757
Numri i identifikimit të taksave: 2024270466
 Personi përgjegjës për përmbajtjen e faqes së internetit ështëMr Giles Hill.